0527-613090

Onze bijdrage bestaat uit energiebesparing, hergebruik waarbij wordt ingespeeld op de wensen van onze klant en betaalbaarheid niet uit het oog verloren wordt.

Bij de zoektocht naar realistische circulaire en duurzaamheidskansen werken we met biobased of circulaire producten. Naast de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) en circulariteitscores wordt ook gekeken naar de impact op het bouwproces, toepasbaarheid, onderhoud en garanties. Dit alles geheel afgestemd op de vraag van onze klant.

Negatieve milieueffecten die voortvloeien uit onze bedrijfsactiviteiten beperken we zoveel mogelijk:

  • We bouwen met verantwoord, duurzaam hout, bijvoorbeeld PEFC en FSC.
  • We gebruiken materialen met hoge isolatiewaarden en stimuleren het gebruik van in-novatieve, milieuvriendelijke bouwmaterialen.
  • We dringen de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie steeds verder terug.
  • Op al onze bouwplaatsen wordt duurzaamheid goed in ogenschouw genomen. We sorte-ren en recyclen onder andere het afval
  • We werken volgens de Cradle-to-Cradle-visie.
Top <h4>bbroos.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bbroos.nl/recente-projecten/">Projecten</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/specialisaties/">Specialisaties</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/woningbouw/">Woningbouw</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/utiliteitsbouw/">Utiliteitsbouw</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/renovatie/">Groot onderhoud en renovatie</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/verbouw/">Aanbouw en verbouw</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/restauratie/">Restauratie</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/zorg-en-onderwijs/">Onderwijs en zorg</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/in-ontwikkeling/">In ontwikkeling</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/overige/">Overig</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/over-bouwbedrijf-roos-emmeloord/">Bedrijf</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/werken-bij/">Werken bij</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/duurzaam/">Duurzaam</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bbroos.nl/contact/">Contact</a></li> </ul>